Ajánlott írások

 1. Gesta Hungarorum
 2. Vámbéri Ármin: Magyarok eredete
 3. Kézdy Vásárhelyi Zoltán :A magyarok útja indiától pannoniáig
 4. Várkonyi Nándor:Sziriat Oszlopai
 5. Sir Leonhard Woolley:Ur városa és a vizözőn
 6. Dávid Antal:Bábel és Assur
 7. Huszka József: A magyar ornamentika hun eredete
 8. Padányi Vigktor:Dentu-Magyaria  (Vérblcsu)
 9. Orbán Árpád:Nimrud Király Népe
 10. Ficher Károly Antal:Magyar őstörténetírás hanyatlása
 11. László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete
 12. Aradi Éva: A hunok indiában
 13. Aradi Éva: egy szkita nép:a kusánok
 14. Kandra Kabos: Magyar Mitológia
 15. Ipolyi Arnold:Magyar Mithologia
 16. Magyar Adorján: Az ősműveltség
 17. Magyar Adorján: A csodaszarvas
 18. Magyar Adorján: Magyar építőízlés
 19. Zajti Ferenc: Ősmagyarok Hitvilága
 20. Zajti Ferenc: Aveszta vallási rendszere
 21. Zajti Ferenc: A hunokról akik meghódították indiát -Mi volt a hunok vallása?
 22. Zajti Ferenc: A hun -magyar őstörténelem
 23. Zarathustra:Zed-Avesztája
 24. Hérodotosz:A görög-perzsa háborúk
 25. Zajti Ferenc: Magyar évezredek
 26. Grandpierre K Endre: Atila és a Hunok
 27. Grandpierre K Endre: Történelmünk Központi Titkai
 28. Grandpierre K Endre: Magyar ősidők csodálatos mondái
 29. Grandpierre K Endre: Anonymus titkai nyomában
 30. Grandpierre K Endre: Őshonos -e a magyar a kárpát-medencében?
 31. Grandpierre K Endre: Király gyilkosságok
 32. Grandpierre K Endre: A magyarok istenének elrablása
 33. Baráth Tibor: A magyar nép őstörténete
 34. Magyar Adorján: A lelkiismeret aranytükre
 35. A magyarok története (Tárih-i Üngürs) Madzsar Tárihi
 36. Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia szumir és ural-altáji öröksége
 37. Zakar András: A sumér hitvilág és a biblia
 38. Marton Veronika: A káldeai teremtés – mítosz
 39. Kákosy László: Ré fiai
 40. Kákosy László: Az alexandriai esőisten
 41. Hankó Ildikó-Kiszely István:Ozirisz birodalmában
 42. Kazár Lajos: A japán és a magyar nyelv rokonok
 43. Kazár Lajos: Ko-dzsi-ki (régi történetek feljegyzései)
 44. Erdy Miklós: A hun lovas-temetkezések
 45. Fehér Mátyás Jenő: Az avar kincsek nyomában
 46. G.M.Bongard-Levin-E.A.Grantonovszkij: Szkítiától indiáig
 47. Firdauszi: Királyok  könyve
 48. Duncker Miksa: Ókor története 1, 2 ,3 ,4,
 49. Balaskovich Lajos: Őshaza és Körösi Csoma Sándor célja
 50. Hóman Bálint: Hún-hagyomány és hún monda